A projekt bemutatása

A projekt célja: a vízkészlet megőrzést támogató,  a vizek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, az ökológiai szempontokat figyelembe vevő vízgazdálkodási rendszer megvalósítása.

A projekttel az érintett területen az alábbi közösségi és nemzeti célkitűzések megvalósítását kell elérni, biztosítani:

 • A táji sokféleség, az élővilág sokféleségének, a gazdálkodás szempontjából is kulcsfontosságú természeti erőforrások, vagyis a talaj és a vízkészletek, vízbázisok védelme, mennyiségi- és minőségi megőrzése, mindezzel összefüggésben a környezetbiztonság növelése.
 • Az édesvizek (folyóvizeink, felszín alatti vizeink) mennyiségi- és minőségi megőrzése, illetve fenntartható hasznosítása. A visszatartható víz mennyiségének növelése, az édesvíz többletéből, vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások mérséklése, a vizek lehetőség szerinti visszatartását biztosító vízi létesítmények építése, a természetes vízvisszatartást biztosító ökoszisztéma alapú megközelítés, a zöld megoldások alkalmazása.
 • Az ún. „felelős vízkormányzás” megvalósítása, amelynek során több, látszólag egymással ellentmondó érdeket kell összehangolni a stratégiai vízkészletek megőrzése érdekében, így egyszerre kell megvalósítani a vízigények biztosítását (ivóvízigények, ipari, közlekedési, térségi stb. vízigények), továbbá a stratégiai vízkészletek megőrzését, beleértve az ökológiai vízigény biztosítását is, valamint a vizek megfelelő minőségének megőrzését.

Ezen túlmenőleg az alábbi szakmai célkitűzések megvalósítását kell biztosítani:

 • A területre hulló csapadék, illetve a területen áthaladó felszíni vizek mind teljesebb körű hasznosítása. A vizek lehetséges mértékű visszatartása tározókban, medrekben, mélyterületeken.
 • A terület természetes és természet-közeli állapotú vizes élőhelyein a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiség (ökológiai vízmennyiség) biztosítása.
 • A területen keletkező káros víztöbbletek, belvizek biztonságos elvezetéséhez szükséges állami kezelésű befogadók megfelelő kiépítése, a belvízátemelés biztosítása.
 • A terület vízrendszereinek „felkészítése” az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklésére.
 • A medrek – műszaki alkalmasság esetén – tegyék lehetővé az aszály-elhárítást.
 • A terület vízfolyásai, csatornái – a szabad vízkészletük erejéig – legyenek alkalmasak helyi vízszolgáltatásra.

Az Ős-Dráva Program vízgazdálkodási fejlesztésének projekt területe Somogy, illetve Baranya megyét érinti (Barcsi, Sellyei, Siklósi és Szigetvári Járások). A 45 településből 7 Somogy, 38 Baranya megyében található. A települések összterülete (a tervezési terület nagysága) 572,14 km2.

A megvalósítás helyszínei

A projekt terület Magyarország dél-délnyugati részén, a Dráva folyó mentén található és az Ormánság tájegységet érinti főként.

A projekt terület által érintett települések:

Somogy megye

 • Barcsi járás 7 település: Drávagárdony, Drávatamási, Kastélyosdombó, Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu

Baranya megye

 • Siklósi járás 9 település: Cún, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Kémes, Kórós, Szaporca, Tésenfa
 • Szigetvári járás 2 település: Endrőc, Teklafalu
 • Sellyei járás 27 település: Adorjás, Baranyahidvég, Besence, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Kisszentmárton, Lúzsok, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Sámod, Sellye, Sósvertike, Vajszló, Vejti, Zaláta

A projektterület hét vízrendszerre választható szét. 

 1. Korcsina-csatorna vízrendszere
 2. Siópusztai-árok vízrendszere
 3. Körcsönye-csatorna vízrendszere
 4. Sellyei-és Kápolnai-Gürü-csatornák vízrendszere
 5. Fekete-víz vízrendszere
 6. Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmárton-Mailáthpusztai vízrendszere
 7. Pécsi-víz vízrendszere

 

A vízkormányzó rendszer sematikus ábrája

 

Tervezett fejlesztési elemek a projektterületen


A Kohéziós Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból támogatott projekt.