Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva programban

Üdvözöljük oldalunkon!

A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a projektet
 

Projekt cél

A fejlesztés célja, az Ős-Dráva Programban tervezett területen a fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek a javítása, a vízvisszatartást, vízkészlet megőrzést támogató és a vizek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, a tájhasználat-váltást, az ökológiai szempontokat figyelembe vevő vízgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében.

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a térség vízgazdálkodási lehetőségeit javítsa, a vízbő időszakokban  az aszály csökkentésére és a vizes élőhelyek védelmére a vizek visszatartását elősegítse, illetve az 5 m3/s-os Drávai vízkormányzást minél hatékonyabban szétossza.

 

A tervezés jelenlegi szakaszában előirányzott műszaki elemek:

 • 15.221 fm új meder/csatorna
  • 3.930 fm csővezeték        
  • 78.672 fm meglévő csatorna kotrás      
  • 2 db mellékág revitalizáció
  • 57 db új vízkormányzási műtárgy  
  • 29 db műtárgy rekonstrukció, út/vasút keresztezés
  • 1 db vízkivételi műtárgy
  • 2 db mobil szivattyúállás
  • 1 db átemelőtelep
  • 1 db bújtató
  • 2 db tározó
  • 12 helyszínre a vizes élőhelyek vízpótlása        
  • 5 erdészeti terület vízpótlási lehetőségének megteremtése
  • 1 db naperőmű 500 kWp
  • automata vezérlő rendszer (16 vezérelt műtárgy)
  • 12 db mérőállomás (vízhozam+vízállás)

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja
(támogatási szerződés szerint):
2020. május 31.

 

Záró kifizetés igénylés benyújtásának határideje:
2020.június 30. 

 

Projekt bemutatása

A Drávából kiemelt 5 m3/s vízmennyiség területarányosan kerül szétosztásra a projekt területen. A Drávai vízkivételi műből a víz zárt vezetéken keresztül a víz a vízkormányzó rendszer NY-K-i irányú a Fekete-vízbe torkolló főcsatornájába kerül, melynek elemei a Siópusztai-árok, Lugi-csatorna, Körcsönye-csatorna. A víz szétosztása a főcsatornától D-i irányban található alrendszerekbe történik, így a Siópusztai, Korcsina, Sellyei-Kápolnai-Gürü, Vejti-Lúzsoki vízrendszerekbe.

A fejlesztés mesterséges beavatkozásokkal jár pl. felszíni vízkivétel, új csatornák építése, mederkotrás, duzzasztók (zsilipek) kialakítása, de teszi mindezt annak érdekében, hogy megoldható legyen a lokális vízvisszatartás, a hatékony vízkormányzás, mindez által pedig a medrek, holtágak, mellékágak és vizes élőhelyek vízpótlása.

Minderre azért van szükség, mert az Ős-Dráva Program az érintett térségek fő problémájaként a Dráva fenéksüllyedése miatti kiszáradást, a gazdálkodás ellehetetlenülését nevezi meg. A természeti értékek fenntartásához és a növényvilág változatosságának megtartásához vízpótlásra van szükség. Ennek ismeretében alakult ki a program alap koncepciója, mely szerint a térség problémáit a vízgazdálkodási rendszer átalakítására alapozva kell megoldani. A hajdanán vízzel megfelelően ellátott terület számára, lehetőség szerint ismét biztosítani kell az optimális vízmennyiséget.

 

Tervezett beavatkozások

 • A belvízvédelmi- és helyi vízkár-elhárítást biztosító medrek és egyéb vízilétesítmények felújítása, építése.
 • A nyári aszályos időszak vízpótlását biztosító víztározók, medertározások megvalósítása.
 • A rendelkezésre álló felszíni vízkészletek szétosztását, vízátvezetését biztosító vízkormányzási rendszerek létesítése. Duzzasztók létesítése, oldalműtárgyak felújítása, létesítése.
 • A holtágak, mellékágak és egyéb vízterek vízpótlási lehetőségének megteremtése.
 • Szivattyús vízkivételi helyek (öntözőzsilipek) felújítása, szivattyúállások létesítése.
 • A mélyterületi vízvisszatartási lehetőségek megvalósítása.

 

Projekt eredménye

A fejlesztés eredményeként a felújított és épített új létesítményekkel megvalósítható a területen a vízvisszatartás, hatékonyabb, rugalmasabb vízgazdálkodási rendszer működtethető, az aszályos időszakokban is a tájhasználat váltást figyelembe vevő többcélú vízellátás biztosítása lehetővé válik, mérsékelhetők a belvíz és helyi vízkárok.


A Kohéziós Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból támogatott projekt.