Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva programban

Üdvözöljük oldalunkon!

A fejlesztés célja, az Ős-Dráva Programban tervezett területen a fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek a javítása, a vízvisszatartást, vízkészlet megőrzést támogató és a vizek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, a tájhasználat-váltást, az ökológiai szempontokat figyelembe vevő vízgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében.

 

A megvalósíthatósági tanulmányban előirányzott műszaki elemek:

 • víztározók: 2 db nagy, 5 db kisebb, 1 db medertározás
 • új mederszakaszok építése: 17,77 km 
 • mederkotrás: 67 km
 • kis műtárgyak építése (duzzasztó, vízkormányzó műtárgy, mederelzárás és központi műtárgy, oldalműtárgy) 52 db
 • vízhozammérő műtárgyak, mérőállomás építése jellemző pontokra: 16 db
 • meglevő oldalműtárgyak felújítása: 19 db
 • szivattyúállások felújítása, kiépítése: 5 db
 • drávai vízkivétel: 5m3/s vízhozamú stabil vízkivételi mű
 • vizes élőhelyek, holtágak vízpótlása: 6 db
 • mellékágak revitalizációja: 2 db
 • naperőmű: 2 db
 • monitoring rendszer: 1 db táv-monitoring, távérzékelés-távműködtetésű telemechanikai rendszer kiépítése, 16 db duzzasztó műtárgy távérzékeléssel történő ellátása

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja
(támogatási szerződés szerint):
2020. szeptember 13.

 


A Kohéziós Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból támogatott projekt.